Brukervilkår

Veldig gøy at du vil bli en av Oss.

Før du kommer skikkelig i gang med tjenesten som gir innsikt i ditt strømforbruk, oppfordrer vi deg til å lese igjennom avtalen mellom oss. Dersom du lurer på noe eller opplever at noe er uklart, ta kontakt med oss på hei@oss.no, så hjelper vi deg selvfølgelig med det.

 1. Innledning
  1. Denne avtalen (“Avtalen”) regulerer bruk av Oss-Appen (“Oss” eller “Appen”). Partene i Avtalen er deg som bruker av Oss (“du” eller “deg”) og Oss Norge AS med organisasjonsnummer 919 439 734, (“Selskapet”, “vi” “våre” eller “oss”).
  2. Du aksepterer Avtalen ved å opprette en brukerprofil i appen og gi samtykke til brukervilkårene. Vilkårene gjelder også, så langt de passer, for bruk av nettsidene våre. Les mer på www.oss.no/personvern
  3. Vilkårene kan endres. Ved endring av betingelser som vi antar er vesentlige for deg vil du alltid bli varslet i god tid før endringen trer i kraft, slik at du kan bestemme deg for om du vil fortsette å bruke Oss på de nye vilkårene.
 2. Om Oss
  1. Oss har utviklet en helt ny teknologi som gir forbrukerne tilgang til verdifull data om strømforbruket i hjemmet ditt. Ved hjelp av Oss-Brikken hjelper vi deg å hente ut denne informasjonen fra de nye automatiske strømmålerne, og med Oss-Appen tolker vi den for deg slik at det blir enkelt å forstå det historiske strømforbruket og hvor mye du bruker akkurat nå. Men, det finnes også mange flere spennende muligheter – og det er disse vi har lyst til å utvikle videre i samarbeid med brukerne våre. Les mer på www.oss.no
  2. Teknologien til Oss består av en komponent som vi kaller Oss-Brikken som kommuniserer direkte med plattformen vår ved hjelp av IoT kommunikasjonsteknologi. Oss-Brikken kan du plugge direkte inn i den nye automatiske strømmåleren din. Når du gjør dette får du tilgang til den samme dataen som måleren sender til de som eier strømnettet i området du bor i en høyere oppløsning. Data som viser hvor mye strøm du bruker, og når du bruker den. Les mer på www.oss.no
 3. Retningslinjer for bruk av Oss
  1. For å opprette profil knyttet til måler id må man ha fylt 18 år.
  2. Kun registrert eier av strømmåleren kan knytte måleren til sin profil. Registrert eier er den som står oppført og/eller mottar faktura fra netteier.
  3. Når du oppretter profil hos Oss ber vi deg registrere epost, denne bruker vi for å sende deg påloggingslink dersom du må logge inn på nytt (For eksempel dersom du har fått en ny telefon, eller du har bevist logget ut i appen). Du kan logge inn enten ved å trykke på linken eller taste inn koden oppgitt i eposten.
  4. Installering av Oss-Brikken i andre husstander på vegne av en annen part skal ikke forekomme uten deres samtykke.
  5. Det er ikke tillatt å åpne Oss-Brikken for å gjøre egne konfigurasjoner. (Om du åpner Oss-Brikken og gjør endringer forbeholder vi oss retten til å sperre din konto)
  6. Alle rettigheter og alt materiale vedrørende Oss, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Selskapet.
  7. Om du ønsker å benytte slike rettigheter eller materiale ut over det som fremgår av Avtalen må du først be om vår skriftlige godkjennelse.
  8. Vi forbeholder oss retten til å dele anonymiserte data med samarbeidspartnere. Les mer om hvordan vi anonymiserer data i punktet «Anonymisering av data»
  9. Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og du kan ikke utgi deg for å være noen andre når du oppretter profil hos oss.
  10. Vi deler anonymiserte data på aggregert nivå (times verdier) med ENOVA som en del av prosjektet «Smarte målere – smartere forbrukere» vi er en del av. Les mer her: https://www.enova.no/privat/smarte-strommalere-ams/enova-og-ams/
  11. Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og du kan ikke utgi deg for å være noen andre når du oppretter konto hos oss.
 4. Tilgjengelighet og ansvar
  1. Selv om vi gjør vårt beste for at Oss skal være tilgjengelig når du vil bruke tjenesten, kan det fra tid til annen hende at Oss er helt eller delvis utilgjengelig, enten på grunn av vedlikehold, feil eller annet. Dette kan i verste fall føre til at overføring av data ikke blir gjennomført. Vi kan ikke holdes ansvarlig som følge av dette.
  2. Vi vil forsøke å gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten, men kan ikke holdes ansvarlig som følge av at Oss ikke kan benyttes som forutsatt, herunder om det ikke er gitt informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.
  3. Oss tar ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes de ulike institusjonene
  4. Du må plikter å være en jovial person
 5. Diverse
  1. Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet avgjøres av norske domstoler.
 6. Kontakt og kommunikasjon
  1. Vi kan kommunisere med deg gjennom appen, varslinger, sms og epost.
 7. Endringer i avtalen
  1. Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukernes behov. Oss er derfor i stadig utvikling både når det gjelder utseende, funksjonalitet og innhold. Vi vil passe på å holde deg informert om endringer og nye muligheter.
  2. Denne avtalen vil alltid være tilgjengelig i vår applikasjon og på vår hjemmeside.
  3. Hvis vi gjør endringer som åpenbart er til brukers fordel informerer vi om dette når endringen trår i kraft. Hvis ikke vil vi gi beskjed i god tid (2 måneder) før endringen trer i kraft.
  4. Om du ikke er enig i nye vilkår kan du velge å ikke gi samtykke i appen. Du får da heller ikke tilgang til tjenesten og Oss-Brikken vil bli sperret.
 8. Varighet og oppsigelse
  1. Avtalen gjelder så lenge vi tilbyr Oss og Oss-Brikken. Dersom vi skulle beslutte å avvikle Oss vil du bli varslet om dette minst to måneder i forkant, og Avtalen opphører automatisk ved varslingsfristens utløp.
  2. Vi kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med bestemmelser i Avtalen eller på annen måte misbruker Oss. For øvrig kan vi si opp Avtalen med 3 måneders varsel.
  3. Du kan når som helst si opp Avtalen ved å trekke tilbake ditt samtykke i appen. Det kan ta inntil 30 dager før alle dine data er anonymisert og fjernet.
 9. Informasjonssikkerhet
   Vi tar informasjonssikkerhet veldig seriøst, og har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.